Hoạt Chất

Sản phẩm của Amazing Grace được đặt biệt bào chế với hoạt chất chính chiết xuất từ nấm thiên nhiên Phellinus. Các tài liệu nghiên cứu được xuất bản và các thử nghiệm độc lập cho thấy các hoạt chât chính bao gồm Polysacchardies, Triterpenoids, Amino Acids và Nucleic Acids.Trang chủ    |    Phellinus linteus    |    Sản phẩm    |    Cam kết    |    Giới thiệu    |   Nghiên cứu    |   Hỏi đáp   |  Liên hệ