Nghiên Cứu Và Phát Triển

Sản phẩm của Amazing Grace được bào chế đặc biệt sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển bởi các nhà khoa học hợp tác tại Viện Nghiên Cứu Nấm Phellinus Thiên Nhiên Thái – Hàn ở Thái Lan.

Các thành viên chủ chốt bao gồm: Giáo Sư Tiến Sĩ Leo van Griensven, ở Wageningen, Hà Lan; Giáo Sư Tiến Sĩ Jae-Mo Sung & Giáo Sư Tiến Sĩ Hyoung Jin Park của Hàn Quốc; Giáo Sư Tiến Sĩ Jennifer Wan, Hồng Kông; và các nhà khoa học của Khoa Nông Sinh Học, Đại Học Kangwon, Hàn Quốc, các nhà khoa học của Viện Nghiên Cứu Kỹ Thuật Thái Lan và công ty Amazing Grace Health Products Limited Partnership.

 

 


Thai-Korea  Natural  Phellinus  Mushroom  Research Center

Trang chủ    |    Phellinus linteus    |    Sản phẩm    |    Cam kết    |    Giới thiệu    |   Nghiên cứu    |   Hỏi đáp   |  Liên hệ