Chúng Tôi Là Ai
Chủ tịch của Viện Nghiên Cứu Nấm Thiên Nhiên Phellinus Thái Hàn
Khoa Khoa học, Đại học Mahasarakham, Thái Lan
Khoa sinh lý, Đại học Y, Đại học Hallym, Hàn Quốc
School of Biological Science, The University of Hong Kong
Deputy Director (Academic Affair), UNISERV Chiang Mai University Lecturer, Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University, Thailand

Trang chủ    |    Phellinus linteus    |    Sản phẩm    |    Cam kết    |    Giới thiệu    |   Nghiên cứu    |   Hỏi đáp   |  Liên hệ