Hệ Thống Phân Phối

Công ty Amazing Grace Health Products là công ty nghiên cứu và sản xuất nấm thiên nhiên Phellinus có nguồn gốc từ thuốc cổ truyền và là nhà đầu tư trong ngành nghiên cứu khoa học nấm thuốc.

Trụ sở chính của chúng tôi ở Bangkok, Thái Lan. Và công ty Amazing Grace Health Products có các nhà phân phối nhương quyền ở các nước như Canada, Hoa Kỳ, Trung Quốc và nhiều nước khác ở Châu Á.

Trang chủ    |    Phellinus linteus    |    Sản phẩm    |    Cam kết    |    Giới thiệu    |   Nghiên cứu    |   Hỏi đáp   |  Liên hệ